V životě tvoříte svůj vlastní vesmír.

W. Churchill

 

 

O NÁS

VÍCE

 

 

O NÁS

VÍCE

 

 

My ho už vytvořili.

Pomůžeme i Vám.

brm s.r.o.

O NÁS

Více než 20 let zkušeností v automobilovém průmyslu

Jsme stabilní česká společnost specializující se na dodávky odborných, organizačních a administrativních služeb především v oblasti automotive. Více jak 20 let spolupracujeme s význačnými dodavateli do koncernu Volkswagen AG. Naším největším odběratelem je firma ŠKODA AUTO a.s.

Nejvýznamnější aktivitou současnosti jsou dlouhodobé dodávky služeb přímo do Škoda Auto a.s. Jde o vysoce kvalifikované práce, které zajišťují týmy odborníků a specialistů sestavené z našich vlastních zaměstnanců. Náš odborný personál pracuje např. v oblastech vývoje elektro, příslušenství nebo nákupu přímo v areálu Škoda Auto. Umíme nabídnout řešení pro kohokoli, a to ve velmi krátkých termínech a přesně na míru. Díky efektivnímu plánování a pružnému počtu zaměstnanců, kteří jsou odborníky s dlouholetými zkušenostmi především z automotive, jsme schopni zajistit odborné služby pro vedení projektů, administrativu, zkušebny, laboratoře, či krátkodobé profesionální a specifické činnosti. Nejsme personální agentura – vychováváme si vlastní odborníky, které respektujeme, podporujeme, motivujeme je a poskytujeme jim osobní rozvoj. Samozřejmostí jsou odborná školení, jazykové kurzy, motivační pohovory, bonusy, benefity, workshopy a teambuildingy.

img

Další činnosti:

  • Zastupování zahraničních dodavatelů pro Škoda Auto a.s.
  • Zajišťování a organizování různých odborných školení jako jsou školení BOZP a požární ochrany, školení GDPR, další odborná školení dle potřeb klientů a zaměstnanců.
  • Koučink – spolupráce s významnými lektory, které rozvíjejí osobní růst zaměstnanců a klientů.
  • Teambuldingy a eventy – ve spolupráci s vybranými agenturami zajistíme neotřelé teambuildingy či eventy.

 

PRO FIRMY

Hledáte specialisty a služby pro svůj výrobní závod?

Specializujeme se na dodávky odborných služeb pro automobilový průmysl.

Garantujeme znalost prostředí automobilového průmyslu, jazykovou vybavenost a profesní kvalitu.

 • Potřebujete outsourcovat administrativní, organizační či odborné služby? Hledáte specialisty?
 • Chcete optimalizovat dodavatelsko-odběratelské vztahy a přiblížit se novým zakázkám?
 • Potřebujete vytvořit zastoupení  Vaší firmy v Mladé Boleslavi, Praze či v Čechách?
 • Potřebujete podpořit/zlepšit komunikaci ve Škoda Auto a.s.?

Máme silný zkušený tým schopný flexibilně reagovat na vaše výzvy.

writing essay website
Vycházíme z vlastní dlouholeté zkušenosti získané při dodávání služeb přímo do Škoda Auto a dlouholetému zastupování zahraničních dodavatelů do Škoda Auto.

Máme individuální přístup, profesionální poctivost a otevřenou komunikaci.

Co nabízíme:

 • Outsourcing lidských zdrojů včetně celých vývojových a pracovních týmů.
 • Širokou škálu odborných služeb vykonávaných přímo v automobilovém závodě.
 • Služby rezidentů pro zahraniční dodavatele do automobilových závodů.
 • Vyhledávání a výběr personálu pro automobilovou výrobu, elektrotechnickou výrobu, strojírenskou výrobu, administrativu nebo management.
 • Silný tým zkušených odborníků.

Umíme vyřešit plynulý náběh nových dílů, jejich servis, stejně jako projednávání podmínek dodávání. Stojí za to připomenout naše objemově nejvýraznějšími klienty, např. Desay SV automotive, interconti, nebo TechniSat.

Zároveň nabízíme pomoc dodavatelům při řešení urgentních situací ve výrobě vzniklých v důsledku přechodných závadných dodávek včetně obstarání schopných pracovníků pro přebírání vadných dílů přímo ve výrobě.

 

KLIENTI

PRO UCHAZEČE

Chcete se podílet na výrobě a vývoji moderních automobilových technologií?

Jste profesionál se zkušenostmi v automobilovém průmyslu nebo byste se rád podílel na výrobě a vývoji moderních automobilových technologií ve společnosti ŠKODA AUTO či u jejich dodavatelů?

Chcete využívat výhod malé firmy, její flexibilitu a osobní přístup?

Je pro Vás při výběru zaměstnavatele důležitá nejen zajímavá pracovní náplň, fair mzda ale i osobní svoboda, respekt zaměstnavatele a podpora týmu v mateřské firmě, na který se můžete spolehnout?

Pokud odpovíte na všechny otázky ANO, kontaktujte nás, velmi rádi si s Vámi domluvíme schůzku.


Aktuálně nabízené pozice


ŠKOLENÍ A KOUČINK

BOZP a požární ochrana

Potřebujete zajistit školení bezpečnosti práce a požární ochrany. Připravujeme tato školení vždy podle možností a potřeb zákazníků; klademe důraz na 100% splnění zákonných norem avšak vždy s důrazem na respekt k Vašim specifickým podmínkám.
Naší specialitou je nabídka personálním agenturám. Námi poskytované služby v oblasti BOZP explicitně bazírují na platformě našich vlastních dlouholetých zkušenostech získaných při zaměstnávání personálu, který je vysílán i na pracoviště jiných firem. Naše školení i veškeré zákonné materiály umíme uzpůsobit agenturní formě zaměstnávání.

GDPR – General Data Protection Regulation

Nabízíme školení na téma GDPR –  Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Toto nové nařízení EU nahradí směrnici 95/46/ES a zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Nabízíme službu externího certifikovaného pověřence pro ochranu osobních údajů DPO (Data Protection Officer)­  – Zpracování interního auditu, návrhy pro zajištění opatření v souladu s novým nařízením, trvalý dohled nad správným způsobem ochrany osobních dat. Umíme Vám velmi jednoduše zprostředkovat hlavní zásady tohoto nařízení, tak abyste je mohli co nejrychleji a bez zbytečných nákladů uvést do Vaší denní praxe. Využijte skutečnosti, že dle GDPR můžete využít služeb externího pověřence a přenechte starosti s GDPR na nás.

Rozvoj zaměstnanců, vzdělávání managementu

Jedinečnost našich služeb završujeme ještě i péčí o to, aby zaměstnanci, které „dodáváme“ svým klientům, měli nejen kvalitní odbornou, ale i manažerskou průpravu. Deneme bonusu

Ke spolupráci jsme získali výjimečnou odbornici, lektorku, koučku a konzultantku, Ing. Vlaďku Roldánovou, členku European Mentoring and Coaching Council, se kterou spolupracujeme již dlouhodobě. www.mantenatrainings.cz

Její přístup nabízí nové, ne zcela očekáváné, a proto velmi inspirativní pohledy. Jde vždy k jádru věci, citlivě pracuje s momenty změny postojů a návyků a dosledování praktického využití vykládané látky je samozřejmou součástí jejího lektorského přístupu.

Tematické rozvojové cykly:

 1. Manažerský mix – ověřený soubor východisek, myšlenek, postupů a nástrojů k funkčnímu řízení různorodého týmu
 2. Fakta a tajemství úspěšné změny – principy vnitřní dynamiky změny, postupy, jak změnu dovést v plánovaném čase a rozpočtu do úspěšného konce
 3. Mocenské hry na pracovišti a obrana proti manipulaci – autorské know-how. Jak pracovat s fenoménem moci a manipulace v rozměrech firemního týmu
 4. Odolnost a zvládání stresu v práci, antistresový relaxační jubox– postupy pro práci s emocemi, sebevnímáním a rovnováhou nejen v rámci pracovního procesu
 5. Poradenský prodejní proces a vyjednávání – komplexní nácvik obchodních dovedností

Výběr z jednotlivých témat (z nichž je také možno poskládat právě Váš program) :

 • Motivační mix pro podporu osobního nasazení
 • Denní rozhodování, autorita a její uplatňování
 • Rozhodovat, vyžadovat, ručit
 • Jak se lidé učí a jak pracovat s chybou
 • Rutiny a tvořivost v praxi manažera
 • Mapa pracovních vztahů
 • Typologie pro manažery
 • Vnitřní odolnost a integrita osobnosti manažera
 • Koučovací postupy pro vedení nebo řízení lidí
 • Fakta versus Emoce anebo Vodítka pro užitečnou komunikaci
 • Jak lidem dávat zpětnou vazbu v mém týmu a prostředí. Co jak říct?
 • Jednání, vyjednávání a „prodej“ myšlenek, motivací a cílů v pozici manažera
 • Jak dosáhnout týmového konsensu
 • Betturkey

 • Vyjednávání a argumentace v přesilové situaci
 • Sehrávky a nácviky na všechna témat

Pro rychlejší a více osobně zaměřené osvojení vybraných manažerských kousků je možné vstoupit k Ing. Roldánové do koučovacího programu.

 

Jsme hrdí, že její mnohovrstevnaté zkušenosti i inspirativní, laskavý a přitom výkon podporující přístup a originální know-how můžeme nabídnout i Vám.

alt

FIREMNÍ HODNOTY A VIZE

Vize

Každý dělá činnost, která ho baví, je v ní dobrý, svět ji potřebuje a dostane za ni dobře zaplaceno.

Zákazníci jsou spokojeni s vysokou kvalitou dodaných služeb, osobním nasazením našich zaměstnanců i odpovídajícími cenami a s důvěrou se na nás opakovaně obracejí.

Mise firmy

 • Vybíráme si dobré lidi. Naši zaměstnanci jsou kompetentní k výkonu dané služby prokazatelným know how i zkušenostmi.
 • Umístíme správné lidi na správné místo.
 • Pracujeme v týmech. Za našimi zaměstnanci stojí vysoce profesionální podpůrný tým.
 • Pomocí pozitivně nastavené firemní kultury poskytujeme zaměstnancům vstřícné pracovní prostředí. Náš zaměstnanec je součástí týmu a obrací se s důvěrou na vedoucí tým.
 • Podporujeme spolupráci místo rivality.
 • Vyznáváme a praktikujeme principy svobodné, etické a slušné firmy.
 • Neexistuje nic, čeho bychom nemohli dosáhnout, pokud si to umíme představit.
 • Vědomě si tvoříme, co chceme zažívat.

Svým zaměstnancům garantujeme:

 • dobrou práci, která je bude naplňovat
 • fair mzdu
 • zajištění veškerých podmínek potřebných k osobnímu růstu – dalším vzděláváním a otevřeným dialogem s nimi
 • jednání s respektem a úctou
 • přístup k veškerým informacím potřebných pro jejich rozhodování
 • osobní a lidský přístup v prostředí menší firmy, administrativu s lidskou tváří
 • společné firemní teambuildingové aktivity pro radost a uvolnění

Naším zákazníkům jsme spolehlivým partnerem, který vyniká:

 • vysokou kvalitou poskytovaných služeb
 • produktivitou
 • osobním nasazením, motivací, nadšením
 • odpovídajícími cenami
 • pružným reagování na požadavky

Společnost brm si uvědomuje, že její úspěch jí umožňuje a zavazuje k tomu, aby pomáhala a podporovala aktivity a projekty, které pomoc a podporu potřebují.


Od roku 2010 firma brm podpořila nebo pravidelně podporuje tyto projekty:

SOS vesničky (www.sos-vesnicky.cz), Fokus Mladá Boleslav (www.fokus-mb.cz), Apropo Jičín (www.apropojicin.cz), Umún (www.umun.cz), Nadační fond Apolena Praha (apolena.eu), Nadační fond Běh o život, DDM Mladá Boleslav a další.

Aktuálně podporujeme především organizaci Apropo Jičín, o.p.s.

Bc.Jitka Králová, ředitelka Apropo Jičín:

„Jsme obecně prospěšná společnost. Pomáháme rodinám s dítětem s postižením žít plnohodnotný život. Děláme to pomocí sociálních služeb, podpůrných terapií, volnočasových aktivit pro děti a dospělé s postižením a podporou pečujících osob na Jičínsku. Pečujeme o 80 klientských rodin a naši činnost podporují individuální dárci a firemní dárci. Dary pomáhají zajistit aktivity, které státní dotace nepodporují jako je například hipoterapie, canisterapie, podpora psychologa nebo osobní asistence na prázdninových pobytech dětí. Každý totiž může dělat svět o něco lepším, společně je to snazší …“


KONTAKT

Vedení společnosti

brm s.r.o.

Zahradní 698

293 06 Kosmonosy

Tel.: +420 326 736 541

E-mail: servis@brm.cz


Sídlo společnosti

brm s.r.o.

Rohatsko 88, 294 04 Dolní Bousov

IČ: 25788787 DIČ: CZ25788787

Spisová značka: C 70350 vedená u rejstříkového soudu v Praze

 


PŘIHLASTE SE K ODBĚRU NAŠEHO NEWSLETTERU

The best European windows in front of you. Take a look at them.
AdmiralBet je revolucionarna nova platforma za sportsko klađenje koja korisnicima omogućuje klađenje na širok raspon sportova i događaja.
Looking for the ultimate betting experience? Look no further than MaxBet!

brm s.r.o.

SERVICE FOR AUTOMOTIVE

Vedení společnosti

brm s.r.o.

Zahradní 698

293 06 Kosmonosy

Tel.: +420 326 736 541

Sídlo společnosti

brm s.r.o.

Rohatsko 88, 294 04 Dolní Bousov

IČ: 25788787 DIČ: CZ25788787

Spisová značka: C 70350 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Live Editor